Bazkide egiteko eskaera

DATU OROKORRAK

IDATZI BAZKIDEAREN DATUAK

BANKUKO TITULARRAREN DATUAK

Bastero Kulturgunea - Andoaingo udalak bidali duen eta nire kontu korrontera iritsiko den 40,00€ko ordainagiria onartzea eskatzen dut.

INFORMAZIOA JASOTZEKO MODUA

Onartzen dut espreski eskaera honetan jasotzen diren izaera pertsonaleko datuak tratatuak izan daitezen Basteroko bazkide izateagatik eratortzen diren gaietarako.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 lege oraganikoan ezarritakoaren arabera, hemen emandako datuak Andoaingo Udaletxearen jabetzakoa den “Bastero kulturguneko bazkideak" fitxategian sartuko dira eta kultur ihardueraren berri emateko erabiliko dira. Era beran, datuak sarzteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta abarretarako, helbide honetara jo dezakezula jakinarazten dizugu: Bastero kulturgunea. Ondarreta kalea 1B. 20140 Andoain . Tel: 943 303 540. E-mail: bastero@andoain.eus